BAŞ DÖNMESİ

BAŞ DÖNMESİ

BAŞ DÖNMESİNİN KAYGILARIMIZLA İLİŞKİSİ VAR MIDIR?Baş dönmesi aslında birçok tıbbi hastalıkta görülen bir bulgudur. Devam eden baş dönmelerinin araştırılması gerekir. Ancak...
PANİK ATAK NEDİR?

PANİK ATAK NEDİR?

PANİK BOZUKLUK(AKTÜEL MEDİCİNE DERGİSİNDE YAYINLANAN YAZIM)

PANİK BOZUKLUK(AKTÜEL MEDİCİNE DERGİSİNDE YAYINLANAN YAZIM)

Panik bozukluk Panik atak; aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yoğun anksiyete nöbetidir ve panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, özgül fobi, travma sonrası stres...
PANİK BOZUKLUK (BASINDAN)

PANİK BOZUKLUK (BASINDAN)

Panik atak ve panik bozukluklar Erkeklere göre kadınlarda 2-3 kat daha sık görülen, en çok 25 yaş civarında kendini gösteren, stres ve genetik yatkınlığın ortaya çıkmasında etkin...
PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENNOKTALARPsikiyatrik ilaçların günümüzde kullanımını hızlaartmaktadır. Hemen hemen herkes yaşamın bir döneminde bu tür...
ANTİDEPRESANLAR

ANTİDEPRESANLAR

ANTİDEPRESAN İLAÇLARAntidepresan ilaçların uygun kullanımı hastaların en az % 60-70'inde klinik düzelme sağlar. Etkinin tam başlangıcı birkaç haftalık süreyi gerektirir....
DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ

Psikiyatrinin tüm alanlarında olduğu gibi BAB'ta da etkin tedavi arayışları sürmektedir. Bu grup ilaçların etkinliğinden sözederken yalnızca kesitsel iyileşme ve atakların önlenmesi...
ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ

ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ

BELİRTİ TARAMA ÖLÇEĞİ

BELİRTİ TARAMA ÖLÇEĞİ

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ

SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ

OBSESYON ÖLÇEĞİ

OBSESYON ÖLÇEĞİ

BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ

BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ

YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ

YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ

ZEKA TESTİ

ZEKA TESTİ

BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞİ

BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞİ

İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÖLÇEĞİ

İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÖLÇEĞİ

AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDET ÖLÇEĞİ

PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDET ÖLÇEĞİ

ANKSİYETE DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİ

ANKSİYETE DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİ

BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ

BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ

NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Eğitsel Rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi eğitim-öğretimle ilgili problemleri içermesiyle...
PLASTİK CERRAHİ VE PSİKİYATRİ

PLASTİK CERRAHİ VE PSİKİYATRİ

İNTİHAR-BASINDAN

İNTİHAR-BASINDAN

İNTİHARLAR; HAVA DEĞİŞİMİ İNTİHARLARI ETKİLER Mİ?İntihar diğer adıyla öz kıyım kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi olarak tanımlanır. İntihar girişimi ise ölüm...
ŞİZOFRENİ NEDİR?

ŞİZOFRENİ NEDİR?

GRUP PSİKOTERAPİLERİ

GRUP PSİKOTERAPİLERİ

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma, birlikte değişik çalışma yolları ile etkileyerek değiştirme, iyileştirme demektir. Psikoterapi deyince, çağdaş...
BİLİŞSEL-DAVRANIŞCI TERAPİ

BİLİŞSEL-DAVRANIŞCI TERAPİ

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine...
AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile ve Çift Terapisi Nedir?Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir...