PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENNOKTALARPsikiyatrik ilaçların günümüzde kullanımını hızlaartmaktadır. Hemen hemen herkes yaşamın bir döneminde bu tür...
ANTİDEPRESANLAR

ANTİDEPRESANLAR

ANTİDEPRESAN İLAÇLARAntidepresan ilaçların uygun kullanımı hastaların en az % 60-70'inde klinik düzelme sağlar. Etkinin tam başlangıcı birkaç haftalık süreyi gerektirir....
DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ

Psikiyatrinin tüm alanlarında olduğu gibi BAB'ta da etkin tedavi arayışları sürmektedir. Bu grup ilaçların etkinliğinden sözederken yalnızca kesitsel iyileşme ve atakların önlenmesi...