BAŞ DÖNMESİ

BAŞ DÖNMESİNİN KAYGILARIMIZLA İLİŞKİSİ VAR MIDIR?

Baş dönmesi aslında birçok tıbbi hastalıkta görülen bir bulgudur. Devam eden baş dönmelerinin araştırılması gerekir. Ancak bazı baş dönmesi belirtisinin psikiyatrik hastalık belirtisi olabileceğini de unutmamak gerekir. Yapılan araştırmalarda herhangi bir şey bulunmaması veya bulunan sorunun küçük olması “psikojenik baş dönmesi” tanısını akla getirmektedir. Bu hastalarda genellikle psikiyatrik başka belirtilerde olabilir. Belirtinin başlangıcı stres faktörleri ile ilişki olabilir. Daha titiz, kaygı düzeyleri yüksek, sorunlarla başa çıkmada genelde yetersizlik hisseden veya sorunlardan kaçan kişiler oldukları görülmüştür. Dikkat edilmesi gereken nokta baş dönmesinin psikiyatrik bir hastalığa eşlik eden fiziksel bir belirti olabileceği gibi (örneğin depresyon hastasında tansiyon değişikliklerine bağlı bir belirti) , panik atak gibi tümden psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olmasıdır. Bazen de kişide organik nedenli bir baş dönmesinin örneğin meniere hastalığı gibi devam etmesi ve kişinin yaşamını etkilemesi ile depresyon, kaygı bozukluklarının tabloya eklenmesi de görülebilir.

Eğer kişideki baş dönmesi sık sık nefes almayla tekrarlanıyorsa, baş dönmesi öncesi başka psikiyatrik belirtileri varsa, genelde gergin, evhamlı  kişi ise, tıbbi araştırmalarda herhangi bir şey saptanamamış ise  psikojenik baş dönmesi olabileceği akla gelmelidir. Bazı kişilerde uzay-hareket fobisi gibi, hareketle oluşan baş dönmesi korkusu gibi rahatsızlıklarda olabilir. Ancak panik atak sırasında sık gözlenen bulgulardan birinin baş dönmesi, bulantı hissi,  duvarların üzerine geliyor gibi olması, bayılacakmış, yere yığılacakmış hissinin olabileceğini unutmamak gerekir.