İNTİHAR-BASINDAN

İNTİHARLAR; HAVA DEĞİŞİMİ İNTİHARLARI ETKİLER Mİ?

İntihar diğer adıyla öz kıyım kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi olarak tanımlanır. İntihar girişimi ise ölüm niyeti taşısa bile, ölümle sonuçlanmayan kişinin kendisine zarar vermesi ile sonuçlanan girişimler olarak tanımlanmaktadır. İntihar vakaları gün geçtikçe artmaktadır.  Tüm ölümlerin yaklaşık %1’ini (% 0.4-0.9) intihar vakaları oluşturmaktadır. Tüm dünyada günde ortalama 1000 kişi intihar ederek yaşamına son vermektedir.Yapılan araştırmalar ölümle sonuçlanan intiharların bekar, 30-40 yaş arası, işsiz, erkek, şizofreni ve depresyon tanısı alanlarda daha çok görüldüğünü belirlemiştir. İntihar girişimleri ise 30 yaş altı, bekar, işsiz, kadın ve depresyon tanılı hastalarda sıktır. İntihara yol açan önemli yaşam olayları ise 30 yaş altında boşanma, reddedilme, işten çıkarılma-işsizlik ve yasal sorunlar; 30 yaş üzerinde ise fiziksel hastalıklar olarak belirlenmiştir.  İntihar girişimlerinde risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir, çünkü bu kişilerde çoğunlukla  amaç yardım çağrısıdır ve ilk girişimi takiben bir yıl içinde %1-2’sinin ölümle sonuçlanan ikinci bir intihar girişimi olmaktadır. Fiziksel hastalığın olması, ailede intihar öyküsünün olması da intihar davranışına yatkınlığa neden olmaktadır. İşsizliğin risk faktörü olduğu kesinleşmiş, fakat erkeklerdeki işsizliğin kadınlara göre daha fazla risk taşıdığı olduğu belirtilmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’de yapılan Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz’ünde araştırma ekibinde olduğu çalışma sonucunda intiharların hava durumlarıyla da ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu araştırmada OMU acil servise başvuran 23771 dosya incelenmiş, bunlardan 1119 kişinin  intihar nedeniyle başvurduğu görülmüştür. Hastalardan % 72’sinin kadın, %28’nin erkek olduğu, kadınların daha çok saat 3-6 arası, erkeklerin ise saat 6-9 arasında intihar girişimine başvurduğu,  15-24 yaş arasındaki grubun daha fazla olduğu, kadınlardın daha çok 45 yaş altı, erkeklerin ise 45 yaş üstü grupta daha fazla toplandıkları, en sık ilaç ve madde kullanımı ile intihar girişimine başvurdukları,  %4’ünününde ölümle sonuçlandığı belirlenmiştir. Meteoroloji bölümünden alınan hava raporları ile intiharlar karşılaştırıldığında ise intiharların bahar ve yaz aylarında daha fazla olduğu, nem, ısı, güneş ışığının yoğunluğu ve süresi, atmosferik basınç ve bulutluluk oranı ile intihar girişimleri arasında ilişki olduğu görülmüştür.

İntihar önlenebilecek ölüm nedenidir. İntiharı düşünen bireyler genellikle etrafındaki kişilere bazı ipuçları vermekte veya direkt olarak beni yalnız bırakmayın mesajı vermekteler. Bu nedenle doğru tanı ve tedavinin önemi vardır.İntihar girişimi olan yaşlı hastalarla yapılan araştırmada bu hastaların %70’inin intihar girişiminde bulunmadan önce doktora başvurduğunu görülmüştür. Aynı şekilde intihar mesajları veren kişileri uzmanlara yöneltmek, onlara yapılabilecek en büyük yardımdır.  İntihar riskini yok saymak, bunun konuşulması ile konunun gündeme geleceği  kaygısı yaşamak yersizdir. İntihar girişiminde bulunan ve hayatta kalan kişilerin de en kısa zamanda uzmana yönlendirilmesi onlara yapılabilecek en büyük yardımdır.