Tedavi Alanları

Tedavi Alanları

  • •ANKSİYETE BOZUKLUKLARI(SOSYAL FOBİ, PANİK BOZUKLUK, OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK, YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU, PTSB), AFEKTİF BOZUKLUKLAR(DEPRESYON-MANİ-İKİ UÇLU BOZUKLUK), ŞİZOFRENİ, BİYOLOJİK PSİKİYATRİ, KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ, PSİKOFARMAKOLOJİ VE PSİKOTERAPİLER)